EKOLOGICZNIE OD SAMEGO POCZĄTKU

Dla firmy Rigoni di Asiago produkcja ekologiczna zawsze była misją. Staramy się zachować smaki z przeszłości, szanując środowisko i nawiązując do naszego regionu i jego tradycji.

Wszystkie owoce i surowce wykorzystywane w naszych produktach pochodzą z upraw ekologicznych. Wysokie standardy potwierdzane są przez rygorystyczne kontrole i certyfikaty.

Opakowania produktów w całości nadają się do recyklingu. Ich konstrukcja zapewnia możliwość odzyskania każdego elementu. Ponadto firma aktywnie wspiera i uczestniczy w różnego rodzaju inicjatywach sportowych i kulturalnych, zarówno w regionie, jak i poza nim.

WSPIERAMY NOWĄ FORMĘ ROZWOJU

Postawienie na ekologię oznacza wejście na drogę zrównoważonego rozwoju, mając na celu ograniczenie wpływu produkcji na środowisko, zmniejszenie zużycia paliw kopalnych oraz unikanie intensywnej eksploatacji ziemi i wody.

Inwestycje podejmowane w tym zakresie potwierdzają zobowiązanie powzięte przez firmę Rigoni di Asiago: zakłady produkcyjne są wyposażone w układy kogeneracyjne, które wytwarzają jednocześnie energię elektryczną i ciepło, zmniejszając zużycie paliwa o 50%.

Cały proces produkcji odbywa się przy niskim poborze energii: cała energia pochodzi ze źródeł odnawialnych (wiatru), a woda podlega recyrkulacji po procesie uzdatniania i oczyszczania. W zakładzie w Albaredo d’Adige zainstalowano system fotowoltaiczny. Ponadto przeprowadzono badanie śladu węglowego w celu dokonania pomiaru śladu całego cyklu życia 3 reprezentatywnych produktów, wraz z analizą dostaw, przetwórstwa i dystrybucji, konsumpcji i utylizacji każdego z nich.

NASZYM SUROWCEM SĄ LUDZIE

Rigoni di Asiago gwarantuje etyczne podejście w miejscu pracy, odrzucając wszelkie formy dyskryminacji.

Firma obdarza szacunkiem i docenia każdego pracownika, oferując szkolenia wewnętrzne i propagując otwartość w kontaktach z kierownictwem.

Bezpieczeństwo i higiena pracy są dla nas priorytetem. W naszym zakładzie pracy gwarantujemy maksymalną dbałość o wyposażenie.

TOP

This site uses cookies to improve users' browsing experience and to collect information on the use of the site. We use both technical cookies and third-party cookies to collect statistical data and to allow the use of multimedia content.
If you want to learn more, or change the settings on cookies (up to and including possible installation), click here.
By continuing to browse, you consent to the use of cookies.