POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez witryny internetowe na urządzenia końcowe użytkowników je odwiedzających, gdzie pliki te są przechowywane w celu ich ponownego przesłania tymże witrynom podczas kolejnych wizyt. Pliki cookie są wykorzystywane do różnych celów, mają wiele właściwości i mogą być używane zarówno przez właściciela odwiedzanej witryny, jak i przez podmioty trzecie. Poniżej przedstawiono niektóre informacje dotyczące plików cookie instalowanych przez naszą witrynę oraz wytyczne dotyczące sposobu zarządzania preferencjami w zakresie obsługi plików cookie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie oraz ich ogólnego sposobu działania, prosimy o odwiedzenie strony internetowej zawierającej informacje na ten temat, na przykład witryny allaboutcookies.org.

Pliki cookie wykorzystywane przez witrynę

Sposób wykorzystywania plików cookie przez właściciela niniejszej witryny został opisany w jego polityce prywatności. Aby poznać informacje wymagane zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO), prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności.

1. Pliki cookie stosowane w celach technicznych, których wykorzystywanie nie wymaga zgody użytkownika:

Wykorzystywanie poniższych plików cookie stosowanych w celach technicznych lub podobnych plików cookie nie wymaga zgody użytkownika, zatem są one instalowane automatycznie w momencie odwiedzenia witryny.

Optymalizacja i dystrybucja ruchu internetowego

Ten rodzaj usługi umożliwia niniejszej aplikacji dystrybucję zawartych w niej treści za pomocą serwerów znajdujących się w różnych lokalizacjach terytorium oraz optymalizację jej wydajności.

Przetwarzane dane osobowe zależą od cech oraz sposobu wdrażania tych usług, które ze względu na swój charakter obejmują filtrowanie komunikacji aplikacji z przeglądarką użytkownika.

Ze względu na charakter tego systemu trudno jest określić miejsca, do których przekazywane są treści mogące zawierać dane osobowe użytkownika.

Usługa Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare to usługa umożliwiająca optymalizację i dystrybucję ruchu internetowego, świadczona przez spółkę Cloudflare Inc.

Sposób integracji Cloudflare przewiduje filtrowanie przez tę spółkę wszelkiego ruchu w ramach niniejszej aplikacji, mianowicie komunikacji aplikacji z przeglądarką użytkownika, a także zezwalanie na zbieranie danych statystycznych.

Dane dotyczące plików cookie oraz dane statystyczne są gromadzone zgodnie z postanowieniami polityki prywatności dotyczącej usługi, która dostępna jest po kliknięciu odnośnika podanego poniżej Polityka prywatności

Monitorowanie infrastruktury

Ten rodzaj usługi umożliwia niniejszej witrynie monitorowanie użytkowania i zachowania jej komponentów, aby umożliwić doskonalenie jej wydajności i funkcji, konserwację oraz rozwiązywanie problemów.

Przetwarzane dane osobowe zależą od cech oraz sposobu wdrażania tych usług, które ze względu na swój charakter obejmują filtrowanie aktywności niniejszej witryny.

Wordfence Security

Wtyczka Wordfence jest wykorzystywana do monitorowania witryny w celu zapobiegania włamaniom.
Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności

2. Pliki cookie, których wykorzystywanie wymaga zgody użytkownika

Wszelkie pliki cookie inne niż te stosowane w celach technicznych, o których mowa powyżej, są instalowane lub aktywowane wyłącznie po udzieleniu zgody przez użytkownika podczas pierwszej wizyty w niniejszej witrynie. Zgodę można wyrazić za pomocą banera dotyczącego polityki prywatności wyświetlanego na stronie głównej, korzystając ze sposobów opisanych w treści banera (kliknięcie przycisku OK lub dalsze przeglądanie witryny, w tym przewijanie jej treści lub kliknięcie odnośnika). Można również wyrazić zgodę lub odmówić jej wyrażenia w sposób selektywny, korzystając ze sposobów, o których mowa poniżej. Zgoda wyrażona przez użytkownika jest rejestrowana na potrzeby kolejnych wizyt. Użytkownik ma jednak możliwość całkowitego lub częściowego wycofania wyrażonej zgody.

2.1 Pliki cookie podmiotów trzecich

Za pośrednictwem niniejszej witryny instalowane są również pliki cookie zarządzane przez podmioty trzecie. Poniżej opisano niektóre informacje na ten temat oraz udostępniono odnośnik do polityki prywatności poszczególnych podmiotów oraz formularz dotyczący wyrażenia zgody na pliki cookie instalowane przez każdy z nich. Użytkownik może zaakceptować pliki cookie każdego z podmiotów poprzez dalsze przeglądanie witryny lub zamknięcie niniejszego okna.

2.1.1 Pliki cookie związane z wtyczkami sieci społecznościowych służącymi do udostępniania treści

Te pliki są wykorzystywane do udostępniania treści w sieciach społecznościowych.
Poniżej wskazano nazwy podmiotów trzecich odpowiedzialnych za zarządzanie tymi plikami oraz podano odnośnik do witryny, na której użytkownik znajdzie informacje dotyczące przetwarzania oraz będzie mógł wyrazić zgodę.

Wyświetlanie zawartości platform zewnętrznych

Ten rodzaj usługi umożliwia bezpośrednie wyświetlanie zawartości platform zewnętrznych z poziomu stron należących do naszej witryny oraz przez nawiązanie interakcji z tymi platformami.
W przypadku instalacji tego rodzaju usługi może ona gromadzić dane dotyczące ruchu internetowego, związane ze stronami, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeżeli użytkownik nie korzysta z usługi.

Widżet wideo serwisu YouTube (Google Ireland Limited)

YouTube to usługa wyświetlania materiałów wideo zarządzana przez spółkę Google Ireland Limited, która umożliwia niniejszej witrynie integrację tych materiałów na stronach wchodzących w skład witryny.

Gromadzone dane osobowe są związane ze statystyką użytkowania, a informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne po kliknięciu odnośnika podanego poniżej Polityka prywatności

Z polityką dotyczącą plików cookie można zapoznać się, klikając następujący odnośnik: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Sposoby dezaktywacji plików cookie przedstawiono pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

2.1.2 Pliki cookie do celów statystycznych

Pliki te są wykorzystywane przez podmioty trzecie, w tym w formie zdezagregowanej, na potrzeby zarządzania statystykami.
Poniżej wskazano nazwy podmiotów trzecich odpowiedzialnych za zarządzanie tymi plikami oraz podano odnośnik do witryny, na której użytkownik znajdzie informacje dotyczące przetwarzania oraz będzie mógł wyrazić zgodę.
Usługi opisane w tej części umożliwiają administratorowi danych monitorowanie i analizowanie danych dotyczących ruchu internetowego oraz są wykorzystywane do monitorowania zachowania użytkownika.

Usługa Google Analytics

Google Analytics to usługa internetowa dostarczana przez spółkę Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od miejsca wykorzystywania aplikacji („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane osobowe do śledzenia i analizowania sposobów wykorzystywania niniejszej aplikacji, kompilacji raportów oraz ich udostępniania w ramach innych usług opracowanych przez Google.

Google może wykorzystywać dane osobowe do kontekstualizacji i personalizacji reklam w ramach swojej sieci reklamowej.

Gromadzone dane są związane ze statystyką użytkowania, a informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne po kliknięciu odnośnika podanego poniżej Polityka prywatności

Z polityką dotyczącą plików cookie można zapoznać się, klikając następujący odnośnik: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Sposoby dezaktywacji plików cookie przedstawiono pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Google Analytics z anonimizacją adresu IP

Google Analytics to usługa internetowa dostarczana przez spółkę Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od miejsca wykorzystywania aplikacji („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane osobowe do śledzenia i analizowania sposobów wykorzystywania niniejszej aplikacji, kompilacji raportów oraz ich udostępniania w ramach innych usług opracowanych przez Google.

Google może wykorzystywać dane osobowe do kontekstualizacji i personalizacji reklam w ramach swojej sieci reklamowej.

Ta funkcja usługi Google Analytics obejmuje anonimizację adresu IP użytkownika. Anonimizacja adresu IP polega na skróceniu adresu IP użytkowników znajdujących się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Adres IP jest wysyłany na serwery Google i ulega skróceniu na terenie Stanów Zjednoczonych tylko w wyjątkowych przypadkach.

Gromadzone dane są związane ze statystyką użytkowania, a informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne po kliknięciu odnośnika podanego poniżej Polityka prywatności

Z polityką dotyczącą plików cookie można zapoznać się, klikając następujący odnośnik: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Sposoby dezaktywacji plików cookie przedstawiono pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Należy pamiętać o możliwości zarządzania preferencjami w zakresie obsługi plików cookie za pomocą przeglądarki internetowej.

W przypadku nieznajomości rodzaju lub wersji używanej przeglądarki należy kliknąć „Pomoc” w górnej części okna przeglądarki, aby wyświetlić wszystkie niezbędne informacje.

W przypadku gdy użytkownik zna nazwę używanej przeglądarki, powinien wybrać ją, aby otworzyć stronę umożliwiającą zarządzanie plikami cookie.

Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o odwiedzenie strony www.youronlinechoices.eu.

TOP